Speciaal onderwijs in Nederland

Ki-spermalie.be is hier niet langer beschikbaar. Probeer in plaats daarvan de-kade.org.

Speciaal onderwijs in Nederland

Onderwijs staat binnen de Nederlandse samenleving hoog in het vaandel. De overheid streeft ernaar om voor elk kind een passend schoolsysteem ter beschikking te stellen. Met de term 'speciaal onderwijs' worden scholen voor kinderen met leer- en gedragsproblemen bedoelt. Deze problemen kunnen betrekking hebben op lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Het systeem voor speciaal onderwijs is onderverdeeld in vier categorieën.
Onderwijs voor visueel gehandicapten kinderen en visueel gehandicapten met meerdere handicaps.

  • Onderwijs voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige communicatieproblemen.
  • Onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen, lichamelijk gehandicapte kinderen en meervoudig gehandicapten kinderen.
  • Onderwijs voor kinderen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische stoornissen en zeer moeilijk opvoedbare kinderen.
  • Deze categorieën zijn van toepassing op zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

Het traject naar speciaal onderwijs

Om voor speciaal onderwijs in aanmerking te kunnen komen, dient er door de ouders een verzoek gedaan te worden bij de indicatiecommissie. De commissie bekijkt of het kind in aanmerking komt voor speciaal onderwijs. De commissie doet onderzoek naar de situatie van het kind op school en in de thuissituatie. Naar aanleiding daarvan zal bekeken worden welke vorm van speciaal onderwijs het meest passend is voor het betreffende kind.

In overleg met ouders en school kan er ook beslist worden dat een kind speciaal onderwijs krijgt binnen het reguliere onderwijs. In de praktijk betekent dit dat het kind extra begeleiding krijgt toegewezen door een mentor die hiervoor wordt aangesteld.

Het onderwijs wordt voortdurend beïnvloed door veranderende verheidsmaatregelen. Ondanks het streven om ieder kind een zo optimaal mogelijk onderwijspakket te bieden, verloopt dit proces door bezuinigingen en regelgeving niet altijd soepel. Daarom is het noodzaak dat verbetering van het speciaal onderwijs onder de aandacht blijft van beleidsmakers en de maatschappij.